Pal­ve­lu­ver­kon tule­vai­suus kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen käsis­sä

Kaupunginjohtaja Päivi Laajalan kahvitilaisuudessa Haukiputaan kirjastossa kuntalaisilla oli paljon kysymyksiä kaupungin suunnitelmista. Niihin ei kuitenkaan ole vielä varmoja vastauksia. Muun muassa kouluja, kirjastoja, asukastupia ja nuoristotiloja koskeva palveluverkkoselvitys on työn alla. Päivin kahveille joulukuun alussa osallistuivat Jyrki Drushinin (vas.), Matti Teräs, Jaakko Kaltakari ja Matti Ruuskanen.

Auli Haa­pa­la, Teea Tun­tu­ri Oulu Oulun kau­pun­gin pal­ve­lu­ver­kos­ta päät­tää kau­pun­gin­hal­li­tus hel­mi-maa­lis­kuus­sa. Val­tuus­ton käsi­tel­tä­väk­si pal­ve­lu­verk­ko ei enää pää­dy. Val­tuus­ton päät­tä­män hal­lin­to­sään­nön mukaan “pal­ve­lu­ver­kos­ta päät­tää kau­pun­gin­hal­li­tus val­tuus­ton lin­jaus­ten mukai­ses­ti”. Kau­pun­gin­joh­ta­ja Päi­vi Laa­ja­lan mukaan kau­pun­gin­val­tuus­to on hyväk­sy­nyt lin­jauk­sen jo vuon­na 2016. Val­tuus­to teki talous­ar­vio­ko­kouk­ses­sa 11.12. eril­li­sen Oulun­sa­lon kou­lu­ja kos­ke­van pää­tök­sen. – Pää­tös kos­ki vain Oulun­sa­lon kou­lu­ja, täs­men­tää Laa­ja­la.…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus