Pal­ve­lu­verk­ko­sel­vi­tys hau­ki­pu­taa­lais­ten pui­ta­va­na

Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä sai haukiputaalaisilta osin terävääkin palautetta palveluverkkoon kaavailtujen muutosten tarpeellisuudesta ja vaikutuksista. Penttilä myös lupasi palautteen päätyvän jatkokäsittelyyn.Kuva: Ismo Piri

Rit­va Piri ja Auli Haa­pa­la Oulun kau­pun­gin val­mis­teil­la ole­va sivis­tys- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lui­den pal­ve­lu­verk­ko­sel­vi­tys tuo­tiin ensim­mäi­sek­si kau­pun­gin poh­joi­sen alu­een asuk­kai­den poh­dit­ta­vak­si Hau­ki­pu­taal­la pidet­tyyn Oulun raa­ti -kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­teen. Hau­ki­pu­taan ja Kel­lo-Kivi­nie­mi -alu­een lisäk­si poh­joi­nen alue käsit­tää Pate­nie­mi-Raja­ky­län sekä Rita­har­ju-Kui­vas­jär­vi-Pöl­lön­kan­kaan alu­eet. Tilai­suu­des­sa osa­not­ta­jat jakau­tui­vat omien aluei­den­sa mukai­ses­ti poh­ti­maan suun­nit­teil­la ole­vien pal­ve­lu­kes­kit­ty­mien vai­ku­tuk­sia omaan elä­mään­sä. Odo­te­tus­ti Hau­ki­pu­taan alu­een pal­ve­lu­kes­kit­ty­mää arvioi­tiin…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus