Onnis­tu­nut Yökyö­pe­li Mar­tin­nie­mes­sä

Kipponit-tallin poniratsastus kiinnosti monia.

Pal­jon toi­min­taa ja teke­mis­tä sisäl­tyi Mar­tin­nie­men kou­lun Yökyö­pe­li-iltaan. Kävi­jöi­tä oli kol­mat­ta sataa.– Tapah­tu­mal­la halut­tiin näyt­tää nuo­ril­le, että heis­tä väli­te­tään. Monet yhteis­työ­kump­pa­nit ojen­si­vat aut­ta­van käten­sä jär­jes­te­lyi­hin. Mar­tin­nie­mes­sä on ihan eri­tyis­tä yhteis­työn mei­nin­kiä, iloit­si kou­lun reh­to­ri Sirk­ku Pen­na­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus