Onnis­tu­neet boccia­ki­sat Mar­tin­nie­mes­sä

Pelitilanne Oulun ja Taivalkosken joukkueiden välisestä ottelusta.

Pent­ti Lah­den­si­vu Eläk­keen­saa­jien Kes­kus­lii­ton (EKL) Oulun pii­rin boccia­mes­ta­ruus­kil­pai­lut kisat­tiin Mar­tin­nie­mes­sä 1.3. Pii­rin­mes­ta­ruus meni Niva­laan. Mar­tin­nie­men Eläk­keen­saa­jien I-jou­kue saa­vut­ti nel­jän­nen sijan,  Hau­ki­pu­das I sijoit­tui B-sar­jas­sa  vii­den­nek­si ja Mar­tin­nie­men kak­kos­jouk­kue kuu­den­nek­si. Koti­ki­sois­saan  Mar­tin­nie­mi I puo­lus­ti vii­me­vuo­tis­ta mes­ta­ruut­taan, mut­ta ei pär­jän­nyt niva­la­lais­ten ryn­nis­tyk­sel­le. Niva­lan Eäk­keen­saa­jat oli murs­kaa­van yli­voi­mai­nen ja onnis­tui lähes kai­kes­sa. Nor­ja­lais­hiih­tä­jien tyy­liin Niva­laan meni sekä A-…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus