Nyky­nuor­ten vali­tuk­sia elä­mäs­tä, mikä tym­päi­see?

Saa­ra-Maria Haa­ta­ja 8B Hau­ki­pu­taan kou­lu ”Mei­tä pide­tään tyh­mi­nä. Tiiän, että ollaan vie­lä lap­sia, ja ei me osa­ta vält­tä­mät­tä teh­dä vie­lä iso­ja pää­tök­siä, mut­ta ei me ihan ääliöi­tä olla. Ja mik­si van­hem­mat ajat­te­lee, että me ei osa­ta päät­tää vaik­ka omia har­ras­tuk­sia, mut­ta sit­ten jo nel­jän­tois­ta­vuo­ti­aa­na kysel­lään hir­vees­ti, mil­le amma­til­le halu­aa opis­kel­la?” ”Mei­tä pide­tään ihan pik­ku­lap­si­na, mut­ta…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus