Muut­to­voit­to kas­vat­ti väki­lu­kua

Tilas­to­kes­kuk­sen ennak­ko­tie­to­jen mukaan Suo­men väki­lu­ku oli syys­kuun lopus­sa 5 525 487. Maam­me väki­lu­ku kas­voi tam­mi-syys­kuun aika­na 7 568 hen­gel­lä. Syy väes­tön­li­säyk­seen oli muut­to­voit­to ulko­mail­ta: maa­han­muut­to­ja oli 13 388 enem­män kuin maas­ta­muut­to­ja. Syn­ty­nei­tä oli 5 387 vähem­män kuin kuol­lei­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus