Musiik­ki kou­lus­sam­me

Jen­na Kive­lä Aino Heik­ki­lä Suvi Hat­tu­kan­gas Hau­ki­pu­das Väli­tun­neil­la kou­lus­sam­me näkee monen oppi­laan kuun­te­le­van musiik­kia kuu­lok­kei­den kaut­ta yksin tai kave­rei­den­sa kans­sa. Välil­lä tulee mie­tit­tyä, mil­lais­ta musiik­kia kou­lus­sam­me kuun­nel­laan. Läh­dim­me sel­vit­tä­mään asi­aa kier­te­le­mäl­lä luo­kis­sa. Jaoim­me luo­kas­sa jokai­sel­le oppi­laal­le pie­nen lapun, jol­le hei­dän piti kir­joit­taa musiik­ki­gen­re, jota he kuun­te­le­vat eni­ten. Kuten ympy­rä­dia­gram­mis­ta huo­maat­te, että kou­lus­sam­me kuun­nel­laan eni­ten pop­pia…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus