Mie­li­pi­de: Bio­eta­no­lin jake­lu heik­koa poh­joi­ses­sa

Nyt kun kes­kus­tel­laan auto­jen pääs­tö­jen vähen­tä­mi­ses­tä, olen pan­nut mer­kil­le että mitä poh­joi­sem­paan men­nään, on bio­eta­no­lin tank­kaus­mah­dol­li­suus aina vaan vähäi­sem­pää. Oulus­sa on 4 paik­kaa, seu­raa­va ylös­päin on Kemis­sä. Tus­kin moni edes har­kit­see muun­ta­van­sa auto­aan bio­eta­no­li­käyt­töi­sek­si, sil­lä eta­no­lia ei lähel­tä saa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus