Mar­tin­nie­men elä­ke­läi­sil­la juh­lan aika

Eläkeläiset ry:n puheenjohtajan Martti Korhosen mielestä on väärin, että eläkeläiset joutuvat kokemaan itsensä arvottomiksi, koska eivät yksinkertaisesti tule toimeen taloudellisesti.

Auli Haa­pa­la Oulun poh­joi­sen alu­een van­hin elä­ke­läi­syh­dis­tys, Mar­tin­nie­men elä­ke­läi­set, juh­li toi­min­tan­sa 55-vuo­tis­tai­val­ta tänään Hei­ton talol­la.  Yhdis­tyk­sel­lä on hyvä syy juh­laan, mut­ta työ ei lopu, sil­lä teh­tä­vää on vie­lä pal­jon. –Tämän yhteis­kun­nan raken­ta­neil­la elä­ke­läi­sil­lä on oikeus vaa­tia parem­paa. Vaa­ti­muk­set eivät ole koh­tuut­to­mia, sanoi juh­la­pu­heen pitä­nyt Elä­ke­läi­set ry:n puheen­joh­ta­ja Mart­ti Kor­ho­nen. Kor­ho­nen oli huo­lis­saan tut­ki­mus­tu­lok­ses­ta, jon­ka mukaan…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus