Lyy­li maa­il­maa val­loit­ta­maan

*** Local Caption *** @Kuvateksti:Lyyli ja hurja Paperi-Hukka on Pipsa Pentin esikoisteos.

Auli Haa­pa­la Hau­ki­pu­das Hau­ki­pu­taal­ta kotoi­sin ole­van las­ten­kir­jai­li­jan Pip­sa Pen­tin kir­joit­ta­ma satu­kir­ja Lyy­li ja hur­ja Pape­ri-Huk­ka on läh­te­nyt maa­il­man­val­loi­tuk­sel­le. Kir­jan kuvi­tuk­set valit­tiin kesäl­lä Mik­ke­lin Kuvi­tustrien­na­leen Mik­ke­lin Tai­de­museoon. Kuvi­tuk­set valit­tiin edus­ta­maan myös suo­ma­lais­ta las­ten­kir­ja­ku­vi­tus­tai­det­ta Bra­tis­la­van Las­ten­kir­ja­ku­vi­tus­bie­na­leen. Kysees­sä on maa­il­man suu­rin las­ten­kir­ja­ku­vi­tus­bien­na­le ja näyt­te­ly on täl­lä het­kel­lä käyn­nis­sä Slo­va­kian Kan­sal­lis­museos­sa Bra­tis­la­vas­sa. Näyt­te­lys­sä on las­ten­kir­ja­ku­vi­tuk­sia 49:stä maas­ta. Bienn­alen jär­jes­tää…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus