Lei­ri­kes­kuk­sel­le myön­net­tiin mää­rä­ra­ha – Raken­ta­mi­nen alkaa mar­ras­kuus­sa

Linja Arkkitehtien havainnekuvassa näkyy, että leirikeskuksen pääsisäänkäynti sijaitsee rakennuksen keskellä siten, että heti sisään tultaessa avautuu avara näkymä tilojen läpi suurista ikkunoista ulkokirkolle ja merelle saakka. Aula yhdistyy saumattomasti olohuonetilaan. Majoitustilat sijoittuvat omaan siipeensä.

Oulun seu­ra­kun­tayh­ty­män yhtei­nen kirk­ko­val­tuus­to myön­si Hau­ki­pu­taan Iso­nie­meen raken­net­ta­val­le meren­ran­ta-lei­ri­kes­kuk­sel­le kus­tan­nusar­vion mukai­sen mää­rä­ra­han eli 3,035 mil­joo­naa euroa. Meren­ran­ta lei­ri­kes­kus on suun­ni­tel­tu Oulun seu­ra­kun­tien lei­ri­toi­min­nan yhtei­seen käyt­töön. Käyt­tä­jä­koh­de­ryh­mä on eri­tyi­ses­ti las­ten lei­rit ja dia­ko­nian per­he­lei­rit, mut­ta lei­ri­kes­kus sovel­tuu myös kai­kil­le seu­ra­kun­tien jär­jes­tä­mil­le lei­reil­le. Seu­ra­kun­ta­lais­ten toi­vei­den mukai­ses­ti tilat on suun­ni­tel­tu esteet­tö­mik­si, muun­nel­ta­vik­si ja moni­käyt­töi­sik­si sekä tur­val­li­sik­si, ter­veel­li­sik­si ja…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus