Läm­min syys­kuu

Ilma­tie­teen lai­tok­sen tilas­to­jen mukaan syys­kuun kes­ki­läm­pö­ti­la vaih­te­li lou­nais­ran­ni­kon yli 13 astees­ta Poh­jois-Lapin noin 6 astee­seen. Kysees­sä oli jo yhdes­tois­ta peräk­käi­nen tavan­omais­ta läm­pi­mäm­pi syys­kuu. Vii­mek­si syys­kuu oli kes­ki­mää­räs­tä kyl­mem­pi vuon­na 2008, kun ver­tai­lu­jak­so­na käy­te­tään vuo­sia 1981–2010.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus