Koti­seu­tu­museo kat­soo tule­vai­suu­teen

Huutokauppaa vetänyt Ari Kärkkäinen esittelee kaupan ollutta käsikäyttöistä mankelia.

Mir­ko Sii­ka­luo­ma Hau­ki­pu­taan koti­seu­tu­museo ava­si oven­sa jäl­leen hei­nä­kuun ajak­si. Tänä kesä­nä museon suun­ni­tel­mis­sa on ottaa lah­joi­tuk­se­na saa­tu ait­ta käyt­töön. Hei­nä­kuun ensim­mäi­sen päi­vän sää oli Hau­ki­pu­taan koti­seu­tu­museon ava­jai­sil­le enem­män kuin suo­tui­sa. Koti­seu­tu­museo­ta yllä­pi­tä­vän Hau­ki­pu­das-seu­ran jäsen­tä Kai­sa Anna­laa läm­pö ei hai­tan­nut, vaik­ka­kin lät­ty­jä pais­taes­sa tuli­kin läm­min. Ava­jais­päi­vän ohjel­maan kuu­lui van­han tava­ran huu­to­kaup­pa, jos­sa kau­pat­tiin vii­me syk­sy­nä koti­seu­tu­museon…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus