Kiin­teis­tön omis­ta­jan pitää tie­tää itse, kos­ka tuli­si­jat ja hor­mit on nuo­hot­tu

Juho Manninen kertoo, että nuohoojan tuloon voi valmistautua sanomalehdin. Nuohoojan työtä helpottaa, jos kulku katolle on vaivatonta, mutta talvisaikaan esimerkiksi lumia ei sen vuoksi tarvitse katolta lähteä pukkaamaan. (Kuva: Auli Haapala)

Talo­no­mis­ta­jat vas­taa­vat val­ta­kun­nal­li­ses­ti tam­mi­kuun alus­ta läh­tien itse nuo­houk­sen tilaa­mi­ses­ta ja nuo­hous­vä­lien nou­dat­ta­mi­ses­ta, kun pii­ri­nuo­hous­jär­jes­tel­mäs­tä luo­vut­tiin vuo­den­vaih­tees­sa. Oulu-Koil­lis­maan pelas­tus­toi­mia­lu­eel­la nuo­houk­sen vapaa­seen kil­pai­luun siir­ryt­tiin jo vuo­den 2018 alus­ta alkaen. Pelas­tus­lain muu­tok­sen myö­tä pelas­tus­toi­mi ei jat­kos­sa enää ole vel­vol­li­nen huo­leh­ti­maan nuo­houk­sen jär­jes­tä­mi­ses­tä, vaan se muut­tuu vapaas­ti kil­pail­luk­si yri­tys­toi­min­nak­si. Nuo­hous­vel­voi­te ja nuo­houk­sen mää­rä­vä­lit säi­ly­vät ennal­laan. Ympä­ri­vuo­ti­ses­sa asu­mi­ses­sa nuo­hous tulee…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus