Kes­kus­te­lem­me: Mai­ta myö­ten!

Iis­sä Tik­ka­ses­sa lai­tet­tiin kun­nol­la parem­mak­si, mitä tulee tähän kuu­lui­saan polan­teen pois­to­päi­vään 1.3 aamu­yöl­lä. Lumi­au­ra­mie­het oli­vat lait­ta­neet oikein kun­non koneet liik­keel­le, joka pal­jas­tui kyl­mä­nä totuu­te­na aamul­la töi­hin läh­te­vil­le. Kun­non jyr­si­jäl­lä oli kis­kais­tu mm. mei­dän liit­ty­mään kol­men­kym­me­nen sen­tin por­ras, jota ei saa­nut pois kuin moot­to­ri­sa­hal­la. Sii­nä moni emän­tä ja isän­tä hikoi­li pet­ke­leen tai lapion kans­sa useam­man tun­nin…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus