Kes­kus­te­lem­me: Lap­sem­me ja nuo­rem­me heit­teil­lä

Nyky­ään kaik­ki rak­kaus­kä­sit­teet ovat muut­ta­neet mer­ki­tys­tään, kär­si­neet suo­ras­taan inflaa­tion. Tämän ajan ilmiö on, että halu­taan saa­da lap­sia itsek­käis­tä syis­tä: “Lap­sia kuu­luu saa­da tie­tys­sä vai­hees­sa elä­mää”. Mut­ta kui­ten­kaan ei halu­ta sitou­tua ja uhrau­tua ja aja­tel­la las­ten paras­ta. Halu­taan yksi­no­maan omaa paras­ta, huo­le­ton­ta ja vapaa­ta elä­män­me­noa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus