Poruk­ka kool­la: Kesäi­nen teat­te­ri­reis­su

Syöpäyhdistyksen Haukiputaan osasto teki teatterireissun Suomussalmelle.

Mil­lai­nen poruk­ka oli kool­la, mis­sä ja mil­loin? Poh­jois-Suo­men Syö­päyh­dis­tys ry:n Hau­ki­pu­taan osas­ton tämän kesän teat­te­ri­reis­su teh­tiin Suo­mus­sal­mel­le 14.–15.7. Min­kä asian ympä­ril­lä kokoon­nuit­te? Jär­jes­täm­me joka kesä yhtei­sen vir­kis­tys­mat­kan. Mei­dän poruk­ka tyk­kää kesä­teat­te­rie­si­tyk­sis­tä. Täl­lä ker­taa valit­sim­me Suo­mus­sal­men Retik­ka-teat­te­rin esi­tyk­sen “Vesi kie­lel­lä”, jon­ka ovat kir­joit­ta­neet tätä kesää var­ten Eero ja Ulla Schro­de­rus. Yövyim­me hotel­li Kian­non Kuo­huis­sa. Mit­kä oli­vat…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus