Kari Hol­man Suo­mi 100 -työ sai tun­nus­tus­ta Hau­ki­pu­taan Yrit­tä­jil­tä

Taiteilija Kari Holma sai Haukiputaan Yrittäjiltä kunniamaininnan Suomi 100 -työstään.

Tai­tei­li­ja Kari Hol­man mit­ta­va työ Suo­mi 100 -tee­man alla saa Hau­ki­pu­taan Yrit­tä­jil­tä kun­nia­mai­nin­nan. Perus­tei­na on muun muas­sa se, että Hol­ma on koti­seu­tu­hen­ki­nen pit­kän­lin­jan tai­tei­li­ja ja roh­kea kan­na­not­ta­ja paik­ka­kun­nal­la. Hän on vie­nyt Hau­ki­pu­das­ta laa­jas­ti maa­kun­tiin ja pereh­ty­nyt Suo­men kirk­ko­his­to­ri­aan syväl­li­ses­ti. Hol­man Suo­mi 100 -pro­jek­ti on käsit­tä­nyt tai­de­näyt­te­lyi­tä, esi­tel­miä, kirk­ko- ja kult­tuu­ria­kva­rel­lien maa­laa­mis­ta, adres­sien, tai­de­kort­tien ja tai­de­ku­vien…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus