Kali­men­joen tila puhut­ti Kel­los­sa

Kellon nuorisoseuran sali täytti kiinnostuneista kuulijoista. Tohtorikoulutettava Markus Saari luennoi Kalimenjoen rautapitoisuuksista.

Elmo Rau­tio­Ka­li­Ve­si-han­ke kerä­si vii­ti­sen­kym­men­tä kiin­nos­tu­nut­ta kuu­li­jaa Kel­lon nuo­ri­so­seu­ran talol­le tiis­tai-ilta­na. Tuo­reen hank­keen tar­koi­tuk­se­na on tut­kia Kali­men­joen veden­laa­dul­lis­ta ja eko­lo­gis­ta tilaa, jota on moi­tit­tu huo­nok­si niin tut­ki­joi­den kuin asuk­kai­den­kin tahol­ta. Tilan­ne on huo­non­tu­nut vii­me vuo­si­na.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus