Kalan­kas­va­tus Hau­ki­pu­taan edus­tal­la alkaa vuo­den kulut­tua

Poh­jois-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to on tänään myön­tä­nyt Lai­ta­ka­rin Kala Oy:lle ympä­ris­tö- ja vesi­ta­lous­lu­van kalan­kas­va­tus­toi­min­taan Perä­me­rel­lä. Lupa on mää­rä­ai­kai­nen ja voi­mas­sa vuo­teen 2027 asti. Lai­ta­ka­rin Kala Oy ker­too ole­van­sa erit­täin tyy­ty­väi­nen pää­tök­seen, joka myön­net­tiin pää­osin yri­tyk­sen hake­muk­sen mukai­se­na. Lupa mah­dol­lis­taa noin 1000 ton­nin vuo­sit­tai­sen kalan­kas­va­tuk­sen Hau­ki­pu­taan edus­tan meria­lu­eel­la ja se on kool­taan suu­rin Suo­mes­sa myön­net­ty yksit­täi­nen kalan­kas­va­tus­lu­pa. Nyt myön­ne­tyl­lä…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus