Kaa­vai­lu­ja kir­jas­ton siir­ros­ta Jatu­liin ei ymmär­re­tä

Haukiputaan asukasilta pidettiin kirjaston yläkerrassa. Haukiputaalla kanta on ollut jo pitkään selvä ei suunnitelmiin kirjaston ja Oulu10:n siirrosta Jatuliin. Kuva: Kaarina Torro.

Hau­ki­pu­taan asu­ka­sil­las­sa kes­kus­tel­tiin Oulun kau­pun­gin kaa­vai­luis­ta siir­tää kir­jas­to ja Oulu10-pal­ve­lu­pis­te toi­min­ta­kes­kus Jatu­lin tiloi­hin. Jatu­lin remon­tin suun­nit­te­lun yhtey­des­sä nimit­täin tar­kas­tel­laan, oli­si­ko kir­jas­ton ja pal­ve­lu­pis­teen mah­dol­lis­ta siir­tyä sin­ne.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus