K-Mar­ket-kaup­pias Mar­tin­nie­meen

Kauppiasurassa minua kiehtoo yrittämisen vapaus ja vastuu sekä mahdollisuus kehittää itseäni ja kauppaa asiakaslähtöisesti, Janne Apukka kertoo.

Mar­tin­nie­mi Jan­ne Apuk­ka, 40 aloit­taa K-kaup­pia­su­ran­sa 12.  kesä­kuu­ta K-Mar­ket Mar­tin­nie­men kaup­pi­aa­na. Kaup­pa muu­tet­tiin Siwas­ta K-Mar­ke­tik­si maa­lis­kuus­sa. Jan­ne aikoo kehit­tää uut­ta kaup­paan­sa asiak­kai­den toi­vei­den ehdoil­la. – Han­kin vali­koi­miin vaik­ka kir­veen var­ren, jos asiak­kaat niin toi­vo­vat, sanoo Jan­ne. Uudes­ta kau­pas­taan Jan­ne läh­tee kehit­tä­mään moder­nia kylä­kaup­paa, jon­ka vali­koi­ma on raken­net­tu asiak­kai­den toi­vei­den mukai­sek­si. Jan­ne Apuk­ka on toi­mi­nut Siwois­sa…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus