Jaak­ko, Jaa­kob, Jaa­kop­pi

Jaakon heittŠämä kylmäŠ kivi on ikivanhaa kansanperinnettŠä. Vesien viilentyminen ei kuitenkaan ala Jaakon pŠäiväŠstäŠ, vaan tosiasiassa vasta elokuun puolella.

Jaa­kon päi­vään liit­tyy monia usko­muk­sia, mut­ta niis­tä tun­ne­tuin, Jaa­kon kyl­mä kivi ei enää vält­tä­mät­tä pidä paik­kaan­sa. Jaa­kon päi­vän sään on uskot­tu ennus­ta­van jopa jou­lun läm­pö­ti­lan. Mie­he­käs Jaak­ko – apos­to­li Jaa­kob Sebe­deuk­sen poi­ka – päät­tää nais­ten vii­kon. Hän on hyvin mer­kil­li­nen mies. Hän heit­tää kyl­män kiven veteen ja lopet­taa kan­san­omai­sen uima­kau­den, hän nau­laa tuo­hen kiin­ni ja…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus