Huu­me­kus­ki jäi kiin­ni

Ran­ta­poh­ja Hau­ki­pu­das

Huu­mausai­neen vai­ku­tuk­sen alai­nen kul­jet­ta­ja otet­tiin kiin­ni Hau­ki­pu­taan­tiel­lä sun­nun­tai-ilta­na. Polii­si pysäyt­ti hen­ki­lö­au­ton, jon­ka kul­jet­ta­jaa epäil­lään huu­mausai­neen käyt­tö­ri­kok­ses­ta ja rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta.

Polii­sin pai­kan pääl­lä kul­jet­ta­jal­le teke­mä huu­mausai­ne­tes­ti antoi aihet­ta epäil­lä, että ajo­neu­von kul­jet­ta­ja oli autoil­les­saan amfe­ta­mii­nin vai­ku­tuk­sen alai­nen. Kul­jet­ta­ja oli lisäk­si ajo-oikeu­de­ton ja jäi nyt nel­jän­nen ker­ran kiin­ni vuo­den sisäl­lä kul­ku­neu­von kul­jet­ta­mi­ses­ta oikeu­det­ta. Tapaus sat­tui hie­man iltayh­dek­sän jäl­keen.