Hir­vie­läin­ten pyyn­ti­lu­piin sel­vä lisäys, sor­sa­jah­ti alkoi vii­kon­lop­pu­na

Sekä hirven että valkohäntäpeuran pyyntilupia myönnettiin tänä vuonna noin neljännes enemmän kuin viime vuonna. Kuva: Rantapohjan arkistoSekä hirven että valkohäntäpeuran pyyntilupia myönnettiin tänä vuonna noin neljännes enemmän kuin viime vuonna. Kuva: Rantapohjan arkisto

Suo­men riis­ta­kes­kus on myön­tä­nyt tule­van met­säs­tys­kau­den hir­vie­läin­ten pyyn­ti­lu­vat. Syk­syn ja tal­ven jah­deis­sa on käy­tös­sä 52 771 pyyn­ti­lu­paa hir­vel­le, 36 191 val­ko­hän­tä­peu­ral­le, 169 kuusi­peu­ral­le ja 18 met­sä­peu­ral­le. Yhdel­lä pyyn­ti­lu­val­la saa pää­sään­töi­ses­ti kaa­taa yhden aikui­sen tai kak­si vasaa. Oulun alu­eel­le on myön­net­ty 8 277 lupaa, kun vuo­si sit­ten nii­tä oli 6 657. Pyyn­ti­lu­van­va­rais­ten hir­vie­läin­ten uudet met­säs­ty­sa­jat tule­vat voi­maan…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus