Hau­ki­pu­taan alueil­la perus­kor­jauk­sia

Veteraanitykin paikka säilyy Kirkkotien tuntumassa.

Kirk­ko­tien alu­een katu­ja, ympä­ris­töä ja toria­luet­ta kos­ke­vat perus­kor­jaus­suun­ni­tel­mat ovat val­mis­tu­neet. Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta- ja ympä­ris­tö­lau­ta­kun­ta hyväk­syi suun­ni­tel­mat tiis­tai­na ja päät­ti lait­taa ne ylei­ses­ti näh­tä­vil­le.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus