Har­ras­te­pe­sä­pal­lo kiin­nos­taa Haukiputaalla

Ensimmäisellä pelikerralla osallistujat pääsivät kopittelun ja näpyharjoittelun jälkeen pelaamaan. Pelaamassa vierailevana tähtenä oli Sami Parttimaa. Kuva: Janne VäisänenEnsimmäisellä pelikerralla osallistujat pääsivät kopittelun ja näpyharjoittelun jälkeen pelaamaan. Pelaamassa vierailevana tähtenä oli Sami Parttimaa. Kuva: Janne Väisänen

Pesä­pal­los­ta kiin­nos­tu­neil­le hau­ki­pu­taa­lai­sil­le hyviä uuti­sia, nimit­täin Hau­ki­pu­taal­le on perus­tet­tu har­ras­te­pe­sis­ryh­mä. Har­ras­te­ryh­män perus­ta­ja Jan­ne Väi­sä­nen sai vai­mol­taan idean kysyä Hau­ki­pu­taan pus­ka­ra­dios­sa, löy­tyi­si­kö alu­eel­ta mui­ta pesä­pal­los­ta kiin­nos­tu­nei­ta har­ras­te­li­joi­ta. Innok­kai­ta mah­dol­li­sia har­ras­ta­jia löy­tyi pal­jon­kin, jon­ka joh­dos­ta Face­boo­kiin perus­tet­tiin Hau­ki­pu­taan Har­ras­te­pe­sis ‑ryh­mä. Ryh­mäs­sä on nyt 160 jäsen­tä. Ensim­mäi­nen har­ras­te­pe­li jär­jes­tet­tiin tiis­tai­na 1.6. Väi­sä­nen oli posi­tii­vi­ses­ti yllät­ty­nyt huo­ma­tes­saan har­ras­te­pe­sä­pal­lon kysynnän.… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus