Har­ras­ta­ja­teat­te­ri­kat­sel­muk­sen tuo­ma­ris­to valit­tu

Cappas harjoittelee omaa esitystään Väinö.

Cap­pas tuo laval­le kii­min­ki­läi­sen Väi­nön Teea Tun­tu­ri Hau­ki­pu­das Har­ras­ta­ja­teat­te­ri­kat­sel­mus Poho­jo­nen pöl­lyy­tys jär­jes­te­tään 1.–3.9. Hau­ki­pu­taal­la. Tuo­na vii­kon­lop­pu­na Poh­jois-Suo­men har­ras­ta­ja­teat­te­rit juh­lis­ta­vat itse­näis­tä Suo­mea tuo­den poh­jois­ta his­to­ri­aa ja elä­mää Hau­ki­pu­taan lavoil­le. Vii­kon­lo­pun jär­jes­te­lyis­tä vas­taa Cap­pas-teat­te­rin alle kym­me­nen hen­gen aktii­vi­po­ruk­ka yhdes­sä Oulu-opis­ton kans­sa. Samal­la cap­pas­lai­set har­joit­te­le­vat omaa näy­tel­mään­sä osak­si tapah­tu­maa. Ryh­mä tuo näyt­tä­möl­le kii­min­ki­läi­sen Pent­ti Hon­ka­sen ja Maa­rit Kan­gas­luo­man…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus