Eva­kuoin­ti­har­joi­tus Hau­ki­pu­taal­la

Auli Haa­pa­la Hau­ki­pu­das Ilmi-eva­kuoin­ti­har­joi­tus jär­jes­te­tään Hau­ki­pu­taal­la lau­an­tai­na 26.8. kel­lo 10–14. Tapah­tu­ma­paik­ka­na on kir­kon vie­rei­nen ran­ta ja enti­sen kun­nan­vi­ras­ton aukio. Har­joi­tuk­sen jär­jes­tää Vapaa­eh­toi­nen pelas­tus­pal­ve­lu. Har­joi­tuk­ses­sa pelas­tus­lai­tos tuo kuvi­tel­lus­sa vesi­lii­ken­neon­net­to­muu­des­sa osal­li­se­na olleet huvia­luk­sen mat­kus­ta­jat ran­taan. Har­joi­tuk­sel­la val­men­ne­taan Vape­pan vapaa­eh­tois­ryh­mät val­mis­te­le­maan tila­päi­nen suo­ja­paik­ka kun­nan­ta­lon aukiol­le,  jär­jes­tä­mään hei­dän vas­taan­ot­to ja ensi­huol­to­toi­men­pi­teet. Ylei­sö voi seu­ra­ta har­joi­tus­ta aukiol­la, mis­sä selos­te­taan tilan­teen…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus