Elo­ku­va: Dis­ney-seik­kai­lu inter­ne­tin maa­il­mas­sa ei säväy­tä totut­tuun tapaan

Vuon­na 2012 ilmes­ty­nyt Dis­ney-ani­maa­tio Räy­hä-Ralf osoit­ti lopul­li­ses­ti, että enti­nen Pixar-pomo John Las­ses­ter oli tuo­nut emo­yh­ti­öön muka­naan sen luo­van voi­man, jos­ta taka­vuo­sien Pixar-elo­ku­vat tun­net­tiin. Räy­hä-Ralf oli juu­ri niin video­pe­li­maa­il­maan sijoit­tu­va Toy Sto­ry (1996) kuin kuvi­tel­la saat­taa, höys­tet­ty­nä Roger Rab­bitt-hen­ki­sel­lä kun­nia­no­soi­tuk­sel­la 80-luvun kolik­ko­pe­liai­ka­kaut­ta koh­taan. Nyt sym­paat­ti­sen video­pe­li­pa­hik­sen Ral­fin ja ohjel­moin­ti­vir­he-prin­ses­sa Nel­li Kara­mel­lin jat­ku­vat uudes­sa elo­ku­vas­sa. Täl­lä ker­taa…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus