Ari­nal­la oli vah­va alku­vuo­si

Arinan liikkeissä kauppa kävi hyvin alkuvuonna. Haukiputaan S-market muuttaa eri paikkaan syksyn aikana.

Ran­ta­poh­ja Osuus­kaup­pa Ari­nan alku­vuo­den vähit­täis­myyn­ti oli 446,5 mil­joo­naa euroa. Myyn­tiä oli 5 pro­sent­tia enem­män kuin vuo­si sit­ten. Ari­nan alku­vuo­den yli­jää­mä ennen vero­ja oli 9,8 mil­joo­naa euroa. Vuo­si sit­ten sum­ma oli 4,4 mil­joo­naa euroa. Omis­ta­jien bonusos­tot oli­vat myyn­nis­tä 72 % eli 320,8 mil­joo­naa euroa (+0,4 %). Ostois­ta mar­ket-, lii­ken­ne­myy­mä­lä- ja polt­to­nes­te­kau­pan osuus oli noin 91 %,…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus