Anna­lan­kan­kaan mäki­kot­kat iskus­sa Kuo­pios­sa

Eemeli Kurttila oli Kuopiossa lauantain kisassa toinen ja Peter Räisänen neljäs. Kuva: Ilkka Kurttila.

Peter Räi­sä­sen ja Eeme­li Kurt­ti­lan kisaa­mi­nen val­ta­kun­nal­li­ses­sa Junio­ri Cupis­sa jat­kui vii­kon­lop­pu­na Kuo­pios­sa. Lau­an­tai­na kisat­tiin eri­kois­mäes­sä ja yhdis­te­tys­sä sekä sun­nun­tai­na eri­kois­mäes­sä. Poi­kien itse perus­ta­ma Anna­lan­kan­kaan mäki­kot­kat -ryh­mä löi kapu­loi­ta rat­tai­siin koke­neem­mil­le kisa­kump­pa­neil­le. Pui­jon mäki­kes­kuk­ses­sa junio­rei­ta oli muka­na yli 70 hyp­pää­jää ja heis­tä kol­man­nes oli tyt­tö­jä, joten mäki­mon­tus­sa ja ladul­la riit­ti fii­lis­tä. Pui­jon Hiih­to­seu­ran puheen­joh­ta­ja Juk­ka Sal­mi…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus