Ran­ta­poh­jas­ta 8.2.1979: Pii­ka on läh­dös­sä pal­ve­lus­pai­kas­taan. Hyväs­tel­ty­ään isän­tä­väen hän muis­taa talon koi­ran ja kumar­tuu pöy­dän alla makaa­vaa koi­ran ja sanoo: – Sinä, Tes­su, olet ollut minul­le niin suu­re­na apu­na astian­tis­kauk­ses­sa. Nimim. ”iiläi­nen” Poh­jo­lan Kaa­pe­li siir­tyi kela­puo­lel­la sel­lai­seen robot­tiin, joka otti tyh­jän kelan, aset­ti sen pai­koil­leen, odot­ti sen täyt­ty­mis­tä ja nos­ti sit­ten pois. Yksi mies, oli…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus