Toi­mit­ta­jal­ta: Synk­kiä teko­ja

Pie­ni kau­pun­ki Ete­lä-Suo­mes­sa kau­an aikaa sit­ten erää­nä kesä­nä. Uinu­vaa oma­ko­tia­luet­ta ilmaan­tui häi­ri­köi­mään itsen­sä­pal­jas­ta­ja. Pol­ku­pyö­räl­lä ja mopol­la liik­ku­nut 30–40-vuotias mies hou­kut­te­li pik­ku­tyt­tö­jä met­sän tai puis­ton lai­taan ja näyt­te­li veh­jet­tään. Mies sai ihan nimen­kin. Muna­mies tulee, Muna­mies­kin sii­nä taas aje­li… Sai­ras­han mies var­mas­ti oli. Suo­mea puhui lap­sil­le. Meis­sä kul­ma­kun­nan 10–12-vuotiaissa pojis­sa Muna­mies sai aikaan jon­kin­lai­sen alku­kan­tai­sen inho­reak­tion.…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus