Kou­lun­käyn­tiä Hau­ki­pu­taal­la ja Vep­säl­lä

Erkki Pitkäsen ensimmäinen luokka Vepsän koululla 1961–62.

Täs­sä perin­ne­ju­tus­sa­ni tuon esil­le näkö­kul­mia opet­ta­jan työs­tä 50- luvul­ta 90- luvul­le. Olen haas­ta­tel­lut Sal­me Taa­vet­tia, joka on teh­nyt elä­män­työn­sä Hau­ki­pu­taan Kel­los­sa ja Erk­ki Pit­käs­tä Yli­kii­min­gin Vep­sän kou­lul­ta. Aluk­si Hau­ki­pu­taal­la, kuten muil­la­kin paik­ka­kun­nil­la, oli ope­tus seu­ra­kun­nan huo­le­na. Piis­pan­tar­kas­tus­ten pöy­tä­kir­jo­ja selail­les­sa­ni olen havain­nut, kuin­ka ope­tuk­ses­ta kan­net­tiin syvää huol­ta. Tun­ti­mää­rät eivät olleet kor­kei­ta, mut­ta luke­mi­sen ja las­ke­mi­sen tai­to…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus