Artikkelit joiden kirjoittaja on Rantapohja

Hilk­ka Kal­lio­rin­ne Iin val­tuus­toon

Tui­ja Jär­­ve­­lä-Uusi­­ta­­lo Iin kun­nan­val­tuus­ton vii­mei­sen pai­kan saa sit­ten­kin vasem­mis­to­lii­ton Hilk­ka Kal­lio­rin­ne. Iin kun­nan kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­ta vah­vis­ti vii­me kes­ki­vii­kon kokouk­ses­saan vir­heel­li­ses­ti pai­kan.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kesä­mek­ko ylle ja koh­ti saa­ri­lo­maa

Lee­na Taka­luo­ma, Ii Pää­siäi­sen aikaan lam­po­lois­sa ele­tään uuden elä­män ja tule­van kesän tun­nel­mis­sa. Uuhet on val­mis­tet­tu meneil­lään ole­vaan karit­soin­tiin kerit­se­mäl­lä ne.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ääni­mää­rä vetää nöy­räk­si

Tui­ja Jär­­ve­­lä-Uusi­­ta­­lo, Ii Kes­kus­ta­lai­nen Johan­nes Tuo­me­la sai Iin uusis­ta val­tuu­te­tuis­ta eni­ten ääniä. 233 äänel­lä hän oli ääni­ha­ra­va jo toi­sis­sa perät­täi­sis­sä kun­nal­lis­vaa­leis­sa.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausPää­siäis­vael­luk­sel­la pää­siäi­sen tapah­tu­mat tutuk­si

Tui­ja Jär­­ve­­lä-Uusi­­ta­­lo, Ii Iin seu­ra­kun­ta jär­jes­ti jo perin­tei­sen pää­siäis­vael­luk­sen tiis­tai­na ja kes­ki­viik­ko­na. Tiis­tai­päi­vän per­­he- ja päi­vä­ker­ho­lais­ten ja per­hei­den pää­siäis­vael­lus koko­si kym­me­niä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausIin vii­mei­nen val­tuus­to­paik­ka vih­reil­le

Tui­ja Jär­­ve­­lä-Uusi­­ta­­lo Ii Iin kun­nan­val­tuus­ton vii­mei­nen paik­ka meni vih­rei­den Aila Paa­sol­le. Iin kun­nan kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­ta on vah­vis­ta­nut vaa­lien tulok­sen het­ki sit­ten.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus