Artikkelit joiden kirjoittaja on Rantapohja

Ran­ta­poh­jan vaa­li­ko­ne avau­tuu maa­nan­tai­na myös ylei­sön käyt­töön

Teea Tun­tu­ri Ran­ta­poh­jan alue Ran­ta­poh­jal­la on ensim­mäis­tä ker­taa his­to­rian­sa aika­na tar­jot­ta­va­naan vaa­li­ko­ne ylei­sön ja ehdok­kai­den käyt­töön. Ran­ta­poh­jan kun­ta­vaa­lien vaa­li­ko­ne tuo.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ket­ju­ko­la­ri Iin sil­loil­la lau­an­tai­na

Rit­va Piri Ii Nelos­tiel­lä Iis­sä tapah­tui lau­an­­tai-ilta­­päi­­vä­­nä kah­den jäl­keen auto-onnet­­to­­muus, jos­sa oli osal­li­se­na kaik­ki­aan vii­si autoa ja vii­si­tois­ta hen­ki­löä. Onnet­to­muus.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kel­lon kou­lun las­kiais­rie­has­sa tun­nel­maa

Kel­lo Vee­ra Kan­nia­la ja Emi­lia Vää­nä­nen Kel­lon kou­lun taka­pi­hal­la jär­jes­tet­tiin las­kiai­as­tiis­tai­na las­kiais­rie­ha. Tun­nel­ma erit­täin iloi­nen ja ren­to. Ihmi­sil­lä oli haus­kaa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


MM-kisa­kat­so­mois­sa kan­nus­te­taan Suo­mea

Ran­ta­poh­ja Ii Sto­ra Enson vii­del­lä han­kin­ta­toi­mis­tol­la Poh­­jois-Suo­­mes­­sa pis­tet­tiin pys­tyyn Lah­den MM-kiso­­jen kisa­kat­so­mo. Tänään seu­ra­taan mies­ten 15 kilo­met­rin vies­ti­ki­saa Iis­sä,  Oulus­sa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Onnin ja Sisun päi­vä

Teea Tun­tu­ri Kale­va­lan­päi­vän nimi­päi­vä­san­ka­rit Onni ja Sisu tii­vis­tä­vät pal­jon suo­ma­lai­suu­des­ta. Kale­va­lan päi­vä­nä, suo­ma­lai­sen kult­tuu­rin päi­vä­nä lot­to­voit­to­kan­sa voi poh­tia, vie­lä­kö on…Iijoen kala­tiel­le rahoi­tus

Ran­ta­poh­ja 2.3. Ii Iin Raa­sa­kan voi­ma­lai­tok­sen yhtey­teen raken­ne­taan kala­tie. Samal­la käyn­nis­te­tään pien­poi­kas­ten istu­tus­oh­jel­ma, siir­re­tään lohia ja meri­tai­me­nia yli voi­ma­lai­tok­sen sekä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Uusi lupa­ha­ke­mus Vii­ni­vaa­ran vesien käy­tös­tä jäte­tään maa­lis­kuus­sa

Tut­kin­ta­pyyn­tö polii­sil­le luvat­to­man säh­kö­ka­las­tuk­sen epäi­lys­tä Vii­ni­vaa­ran alu­eel­la Teea Tun­tu­ri Yli­kii­min­ki Oulun kau­pun­gin suun­ni­tel­ma Vii­ni­vaa­ran vesis­tä Oulun vara­ve­si­jär­jes­tel­mä­nä on kuo­hut­ta­nut  ja.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Koh­ti vaa­li­päi­vää

Iis­sä ja Kui­va­nie­mel­lä oli vii­me edus­kun­ta­vaa­leis­sa 6 914 äänioi­keu­tet­tua, Hau­ki­pu­taal­la 13 323, Kii­min­gis­sä 9 074, Yli­kii­min­gis­sä 2 435 ja Yli-Iis­­sä…


Perin­tei­nen las­kiais­rie­ha kou­lun mäes­sä

Yli­kii­min­gis­sä jär­jes­tet­tiin las­kiais­tiis­tai­na LC Yli­kii­min­gin ja Oulun 4H-yhdis­­tyk­­sen perin­tei­nen las­kiais­rie­han kou­lun mäes­sä. LC:n tel­tal­la oli läm­min­tä mehua tar­jol­la, myyn­nis­sä mak­ka­raa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus