Artikkelit joiden kirjoittaja on Rantapohja

Hau­ki­pu­taan kirp­pu­to­ri uudis­tuu

Hau­ki­pu­taal­la toi­mi­van kirp­pu­to­rin toi­min­ta uudis­tuu lähiai­koi­na. Hau­kirp­pik­sen nykyi­nen yrit­tä­jä Tuo­mo Kou­va jää eläk­keel­le jou­lu­kuun alus­ta alkaen. Kou­va on teh­nyt mer­kit­tä­vän…
Osal­lis­tu­va bud­je­toin­ti ete­nee

Oulus­sa kokeil­laan tämän syk­syn aika­na osal­lis­tu­vaa bud­je­toin­tia. Oulun kau­pun­gin kun­ta­lais­vai­kut­ta­mi­nen ja yhtei­sö­toi­min­ta etsii ehdo­tuk­sia Oulun ja oulu­lais­ten tur­val­li­suu­den ja tasa-arvon…


Tie­to­vi­sa 29.10.2018

Kysy­myk­set 1. Min­kä USA:n kau­pun­gin nimis­tä tuo­re­juus­toa löy­tyy Ran­ta­poh­jan alu­een­kin kau­pois­ta? 2. Min­kä saa­ren pää­kau­pun­ki on Ajaccio? 3. Aiheut­taa­ko jäyk­kä­kou­ris­tuk­sen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kou­lun­käyn­ti vaa­tii moti­vaa­tio­ta

Kou­lus­sa monil­la ei vält­tä­mät­tä ole moti­vaa­tio­ta kokei­siin, läk­syi­hin tai isoi­hin kou­lu­pro­jek­tei­hin. Suu­rel­la osal­la oppi­lais­ta on aikaa vie­viä har­ras­tuk­sia, joi­den ohel­la…


Rek­ka paloi Nelos­tiel­lä

Rek­ka paloi Nelos­tiel­lä Iis­sä tänään ilta­päi­väl­lä. Pala­vaa ajo­neu­voa sam­mu­tet­tiin vähän Ase­ma­ky­län ja Ala­ran­nan ris­teyk­sen lii­ken­neym­py­rän ete­lä­puo­lel­la. Pala­vas­ta ajo­neu­vos­ta tuli häly­tys…


Reu­nal­la-kir­ja pal­kit­tiin

Toi­mit­ta­ja Jen­ni Räi­nän ja valo­ku­va­tai­tei­li­ja Vesa Ran­nan doku­ment­ti­teos Reu­nal­la – Tari­noi­ta Suo­men tyh­je­ne­vil­tä sivu­ky­lil­tä on saa­nut Bot­nia-kir­jal­li­suus­pal­kin­non. Räi­nä on kotoi­sin Kui­va­nie­men Hyrys­tä ja on työs­ken­nel­lyt aikoi­naan myös Ran­ta­poh­jas­sa. Vesa Ran­ta on syn­tyi­sin Muhok­sel­ta. Kir­jas­sa on usei­ta tari­noi­ta Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta.