Artikkelit joiden kirjoittaja on Rantapohja

Met­sä­alan osaa­jia pal­kit­tiin

Iin Met­sä­työ Oy:n Jan­ne ja Tuo­mas Paak­ko­la on pal­kit­tu 20 000 euron suu­rui­sel­la Eina­rin Pal­kin­nol­la. Pons­se Oyj:n perus­ta­ja ja teol­li­suus­neu­vos Eina­ri Vidgré­nin elä­män­työ­tä yllä­pi­tä­vän Eina­ri Vidgrén Sää­tiön pal­kin­to myön­ne­tään pit­kä­jän­tei­ses­tä ja ammat­ti­tai­toi­ses­ta yrit­tä­jyy­des­tä met­sä­ko­nea­lal­la.

Lue lisää

Vii­na­mäen tuu­li­puis­ton raken­ta­mi­nen alkaa

Tuu­liWat­ti on teh­nyt inves­toin­ti­pää­tök­sen Kui­va­nie­men Vii­na­mäen tuu­li­puis­ton raken­ta­mi­ses­ta. Han­ke on poh­jois­mai­den ensim­mäi­nen tämän koko­luo­kan tuu­li­voi­main­ves­toin­ti, joka teh­dään ilman yhteis­kun­nan tukea.…

Vas­toin­käy­mi­set pila­si­vat Roni Kau­pin debyy­tin SM-ral­lis­sa

– Ei todel­la­kaan men­nyt niin kuin Ström­sös­sä, puus­kai­si nuor­ten ral­lin Cupin vii­me vuo­den mes­ta­ri, iiläi­nen Roni Kaup­pi kes­key­tet­ty­ään ensim­mäi­sen ral­lin SM-osa­kil­pai­lun Kou­vo­las­sa kol­men aje­tun eri­kois­ko­keen jäl­keen tek­niik­ka­mur­hei­siin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausSimon lukion uudet yli­op­pi­laat

Simon lukion kevään 2018 uudet yli­op­pi­laat: Ala­kärp­pä Kons­ta, Hepo­la Eli­sa, Hil­tu­la Aman­da, Johans­son Tan­ja, Kari Ali­sa, Kemp­pai­nen Mir­ja­mi, Kie­ri Jani­ka…


Iin lukion uudet yli­op­pi­laat

Iin lukion uudet yli­op­pi­laat ovat: Ala­mä­ki Emma, Ala­mä­ki Saa­ra, Annu­nen Vee­ra, Eriks­son Joo­na, Huh­ta Iida-Maria, Hyvä­ri Aap­po, Jak­ki­la Tero, Joke­lai­nen…