Artikkelit joiden kirjoittaja on Rantapohja

SPR:n Yli­kii­min­gin osas­tol­la vil­kas ystä­vän­päi­vä­viik­ko

Suo­men Punai­sen Ris­tin Yli­kii­min­gin osas­tol­la oli vil­kas ystä­vän­päi­vä­viik­ko. Ystä­vän­päi­vä alkoi ystä­vä­vie­rai­lul­la van­hain­ko­ti Päi­vö­lään, jos­sa kokoon­tui noin 35 hen­ki­löä lau­la­maan yhteis­lau­lu­ja Essi Wathé­nin säes­täes­sä pia­nol­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Oma­ko­ti­ta­lo tuhou­tui Kel­los­sa

Eilen hie­man ennen puol­ta­päi­vää pelas­tus­lai­tos sai ilmoi­tuk­sen tuli­pa­los­ta Hau­ki­pu­taan Kel­lo­lam­men­tiel­le. Yksi­ker­rok­si­nen oma­ko­ti­ta­lo oli palo­kun­nan saa­pues­sa pai­kal­le ilmi­lie­keis­sä. Talon omis­ta­ja teki…


Län­si­tuu­len Tuu­la PyeongC­han­gis­sa

Emma Haa­pa­la, Mag­da­lee­na Savo­lai­nen Län­si­tuu­len kou­lun mas­kot­ti Tuu­la pää­si Toni Ropo­sen mukaan Ete­­lä-Koreas­­sa pidet­tä­viin olym­pia­lai­siin, PyeongC­han­gin kau­pun­kiin. Tuu­la seik­kai­lee Toni…Seu­raa­vas­ta ker­ras­ta käy­tä­väl­le

Kun kou­lus­sa pojat häi­rit­se­vät tun­tia, monet opet­ta­jat yrit­tä­vät pitää kuria uhkaa­mal­la hei­tä Wil­­ma-mer­­kin­­nöil­­lä tai jäl­­ki-istun­­nol­­la. Esi­mer­kik­si lauset­ta “Seu­raa­vas­ta ker­ras­ta siir­rän…


Nuo­rit­tal­la onnis­tu­nut Poro Cupin avaus­ki­sa

Pir­jo Holap­pa Nuo­rit­tal­la kisat­tiin vii­kon­vaih­tees­sa BRP Poro Cup 2018 -avaus­osa­kil­pai­lu. Kisoi­hin osal­lis­tui kaik­ki­aan 161 poroa eri puo­lil­ta Poh­­jois-Suo­­mea. Kil­pai­lun­joh­ta­ja Juha.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Kim­mok­keel­la lii­ku­taan viih­tyen

Pir­jo Holap­pa Kii­min­gin Urhei­li­joi­den toi­mi­ta­lo Kim­mo­ke valit­tiin Vuo­den lii­kut­ta­jak­si Poh­­jois-Poh­­jan­­maan Urhei­lu­gaa­las­sa, jos­sa pal­kit­tiin vuo­den 2017 urhei­lus­sa ja lii­kun­nas­sa ansioi­tu­nei­ta hen­ki­löi­tä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hau­ki­pu­taal­la monion­gel­mai­nen autoi­li­ja

Polii­si pysäyt­ti Hau­ki­pu­taal­la per­­jan­­tai-ilta­­na hen­ki­lö­au­ton, jon­ka ajo-oikeu­­de­­ton kul­jet­ta­ja puhal­si alko­met­riin luke­man 0,35mg/l. Huu­mausai­ne­tes­ti osoit­ti posi­tii­vis­ta amfe­ta­mii­nil­le. 36-vuo­­ti­aan paik­ka­kun­ta­lai­sen mie­hen kul­jet­ta­mas­sa…