Artikkelit joiden kirjoittaja on RantapohjaOulun nuo­ri­so­val­tuus­to on valit­tu

Oulun nuo­ri­so­vaa­leis­sa annet­tiin ääniä kaik­ki­aan 4490. Nuo­ri­so­vaa­leis­sa valit­tiin Oulun nuo­ri­so­val­tuus­to ONE seu­raa­val­le kak­si­vuo­tis­kau­del­le 2019–2020. Uuteen Oulun nuo­ri­so­val­tuus­toon vuo­del­le 2019–2020 valit­tiin…
Itse­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­kit

Tasa­val­lan Pre­si­dent­ti, Suo­men Val­koi­sen Ruusun ja Suo­men Lei­jo­nan rita­ri­kun­tien suur­mes­ta­ri on myön­tä­nyt ansioi­tu­neil­le Suo­men kan­sa­lai­sil­le kun­nia­merk­ke­jä itse­näi­syys­päi­vä­nä. Ran­ta­poh­jan alu­eel­le myön­net­ty­jä…Musiik­ki­lah­ja kuo­roil­ta hyvän­te­ke­väi­syy­teen

Hau­ki­pu­taan kuo­ro­jen isän­maal­li­nen jou­lu­kon­sert­ti kuul­laan tiis­tai­na 4.12. Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sel­la kel­lo 19. Hyvän­te­ke­väi­syys­kon­ser­tin lip­pu­tu­lo­jen tuot­to käy­te­tään vähä­va­rais­ten hau­ki­pu­taa­lais­ten per­hei­den hyväk­si. Kon­ser­tis­sa…


Hau­Pa pelaa vii­ko­lop­pu­na Jatu­lis­sa

Hau­ki­pu­taan Pal­lon U19 fut­­sal-jouk­­kue puo­lus­taa alka­neel­la kau­del­la SM-hope­aa. Alka­neel­la kau­del­la on taka­na yksi kier­ros (tur­naus­muo­toi­nen) ja sar­ja­joh­ta­jan paik­ka. Hau­Pan jouk­ku­ees­sa…