Artikkelit joiden kirjoittaja on RantapohjaKTC Group Oy uusiu­tuu, kas­vu täh­täi­mes­sä

Jää­lis­sä pää­ma­jaan­sa pitä­vä oulu­lai­nen raken­nusa­lan yri­tys, KTC Group Oy on kas­va­nut vii­me vuo­si­na vah­vas­ti vakiin­nut­taen noin 9 mil­joo­nan euron lii­ke­vaih­don tason. Yri­tyk­sel­lä on vakaa tilaus­kan­ta pit­käl­le eteen­päin. Tavoit­tee­na on kas­vaa vah­vas­ti myös jat­kos­sa. Kas­vu­ta­voit­teen vuok­si yri­tyk­sen joh­toon rek­ry­toi­daan uut­ta hen­ki­lös­tö­re­surs­sia ja osaa­mis­ta. Samal­la toi­mi­va joh­to tulee yri­tyk­sen osak­kaak­si.