Artikkelit joiden kirjoittaja on Rantapohja

Koi­te­lin mat­kai­lul­le uut­ta puh­tia

Koi­te­lin suun­nit­te­lua­lue varat­tiin yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­nas­sa kii­min­ki­läis­ten Sir­pa Esko­lan ja Kir­si Esko­lan Go Arc­tic Oy:lle. Yri­tys suun­nit­te­lee raken­ta­van­sa Koi­te­liin noin 600 neliön…


Unia ja mys­tiik­kaa valo­ku­vi­na

Hau­ki­pu­taa­lais­läh­töi­nen Anna K. Greus (s. 1987) tut­kii kokei­le­van valo­ku­vauk­sen kei­noin, kuin­ka luo­da kuviin mys­ti­siä ja unen­omai­sia maa­il­mo­ja. Ensi­näyt­te­lyn­sä Uni­tar­ha Greus…
GoArc­tic nouse­mas­sa Koi­te­lin toteut­ta­jak­si

Koi­te­lin kos­kia­lu­een ja Koi­te­lin­kos­ken­tien väli­sel­le suun­nit­te­lua­lu­eel­le on haet­tu toteut­ta­jaa, joka kehit­täi­si alu­een pal­ve­lui­ta. Hakuai­ka­na teh­tiin kak­si hake­mus­ta, jois­ta kii­min­ki­läis­ten Sir­pa…


Tans­si­tai­teen lin­ja aloit­ti Vir­pi­nie­mes­sä

Loka­kuun alus­sa voi­tiin iloi­ta tans­si­tai­teen lin­jan aloi­tuk­ses­ta Vir­pi­nie­men lii­kun­tao­pis­tol­la. Oulun seu­dun kou­lu­tus­kun­tayh­ty­mään (OSEKK) nykyi­sin kuu­lu­va oppi­lai­tos on jär­jes­tel­mäl­li­ses­ti vakiin­nut­ta­nut ase­maan­sa lii­kun­ta-alan kou­lu­tus­tar­joa­ja­na.Met­sän­hoi­to­yh­dis­tys Koil­lis­maa ry:n luot­ta­mus­hen­ki­lös­tö jär­jes­täy­tyi sekä nimit­ti joh­don

Met­sän­hoi­to­yh­dis­tys Pudas­jär­ven, Tai­val­kos­ken ja Kuusa­mon val­tuu­te­tut päät­ti­vät 28.9.2018, että Koil­lis­maal­la on vain yksi met­sän­hoi­to­yh­dis­tys vuo­den 2019 alus­ta lukien. Yhdis­tyk­sen nimek­si pää­tet­tiin Met­sän­hoi­to­yh­dis­tys Koil­lis­maa ry, joka toi­mia­lue muo­dos­tuu Kuusa­mon ja Pudas­jär­ven kau­pun­gin, Tai­val­kos­ken kun­nan sekä Iin kun­nan Kui­va­nie­men ja Oijär­ven kylien alueis­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kir­ja­va kat­taus Pir­jo Soh­lon tai­det­ta

Pir­jo Soh­lon ret­ros­pek­tii­vi­nen tai­de­näyt­te­ly ”Kir­ja­va kat­taus 1984–2018” avat­tiin 10.10. Hau­ki­pu­taan Teat­te­ri­kuo­pal­la. Pir­jo Soh­lo on koon­nut näyt­te­lyyn teok­sia kai­ken kaik­ki­aan 34…