Artikkelit joiden kirjoittaja on Teea Tunturi


Tule­vai­suu­den kuusi Hau­ki­pu­taan kou­lul­le

Hau­ki­pu­das Ven­la Väi­sä­nen Suo­men itse­näis­tyt­tyä vuon­na 1917 kyl­vet­tiin itse­näi­syy­den kuusi. Se istu­tet­tiin vuon­na 1931 Hel­sin­gin Kai­vo­puis­toon. Vai­keat­kaan ajat eivät ole.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tans­si ei ole vain tytöil­le

Kou­lus­sa puhu­taan pal­jon har­ras­tuk­sis­ta. Eräs poi­ka ker­too har­ras­ta­van­sa tans­sia. Myö­hem­min hän kuu­lee käy­tä­väs­sä huu­te­lua: hän­tä sano­taan homok­si. Tans­si­ja­po­jil­le tilan­ne on…


Pap­pi­lat ja seu­ra­kun­ta­ta­lo myyn­tiin

Ran­ta­poh­ja Oulun seu­ra­kun­tayh­ty­mä myy par­hail­laan kiin­teis­tö­jään. Myyn­nis­sä ovat täl­lä het­kel­lä Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta Yli-Iin ja Yli­kii­min­gin pap­pi­lat, Yli­kii­min­gin van­ha seu­ra­kun­ta­ta­lo ja.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mar­kus Nuti­vaa­ra kun­tou­tui hyvin

Pir­jo Holap­pa Haukipudas/Oulu Hau­ki­pu­taa­lais­läh­töi­nen Mar­kus Nuti­vaa­ra viet­ti ansait­tua kesä­lo­maa koti­mai­se­mis­saan. Nuo­ren jää­kiek­ko­puo­lus­ta­jan ensim­mäi­nen kausi NHL-seu­­ra Colum­bus Blue Jac­ket­sin riveis­sä sujui.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKii­min­ki­päi­vät lähes­ty­vät

Teea Tun­tu­ri Kii­min­ki Jär­jes­tyk­ses­sään jo 43. Kii­min­ki­päi­vät jär­jes­te­tään tänä vuon­na tut­tuun tapaan elo­kuun ensim­mäi­se­nä vii­kon­lop­pu­na. Kii­min­gin Yrit­tä­jien puheen­joh­ta­ja Mii­ka Suti­nen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Nuo­ret toi­vo­vat paik­kaa oles­ke­luun

Yli­kii­min­ki­läis­nuo­ret ehdot­ta­vat muun muas­sa urhei­lu­ker­ho­ja ja yhtei­siä reis­su­ja eri paik­koi­hin Teea Tun­tu­ri Yli­kii­min­ki Yli­kii­min­gin kou­lun Ran­ta­poh­jan mediayh­teis­työ­op­pi­laat teki­vät yli­kii­min­ki­läis­van­hem­pien toi­vees­ta.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Oulun kun­ta­vaa­lieh­dok­kaat

Oulun kun­ta­vaa­lieh­dok­kaat sai­vat omat nume­ron­sa. Kan­sal­li­nen Kokoo­mus r.p. 2 Aar­ni, Tuo­mas, FM, Sales Mana­ger 3 Bast­man, Pir­jo, Luk 4 Esko­la,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus