Artikkelit joiden kirjoittaja on Ritva Piri

Sär­ki­jär­ven kun­nos­tus­työ on tuot­ta­nut tulos­ta

Iin Oijär­vel­lä sijait­se­van Sär­ki­jär­ven kun­nos­tus­ta aloi­tel­tiin vuon­na 2003, jol­loin sil­loi­sen ympä­ris­tö­kes­kuk­sen vir­ka­mie­het kävi­vät tutus­tu­mas­sa jär­ven tilaan. Seu­raa­va­na vuon­na jär­jes­tet­tiin kes­kus­te­lu­ti­lai­suus,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Uut­ta vesi­put­kea Olha­va­jo­ki­var­teen

Ensin met­sä­työ­ko­neet rai­va­si­vat tien­vart­ta, sit­ten ilmaan­tui kai­vin­ko­nei­ta ja muu­ta­kin ras­kas­ta kalus­toa Oijär­ven­tien var­rel­le Kont­ti­lan­tien ris­teyk­seen. Ohi­kul­ki­joi­ta ja kylä­läi­siä­kin kum­mas­tut­ta­nut kai­ve­lu.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yhdel­lä­kin kalal­la voi voit­taa

Venet­tään lau­an­tai­aa­mu­na Oijär­ven seläl­le ohjail­les­saan saat­toi­vat Esa ja Tobias Piit­ti­nen tus­kin aavis­taa, että perin­tei­sen Oijär­ven veto­uis­te­lu­ki­san voit­to irtoai­si heil­le yhden.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Koti­seu­tu­vii­kon pää­juh­la perin­tei­sin ohjel­min ren­nol­la mei­nin­gil­lä

Iin koti­seu­tu­viik­ko päät­tyi perin­tei­seen tapaan sun­nun­tain pää­juh­laan, jon­ka jäl­keen ylei­sö saat­toi jat­kaa päi­vän viet­toa vaik­ka­pa koti­seu­tu­museol­la vie­te­tyn museo­päi­vän työ­näy­tök­siä seu­rail­len.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Har­mo­nik­ka­lei­ri hui­pen­tui pää­tös­kon­sert­tiin

Iis­sä pide­tyn har­mo­nik­ka­lei­rin pää­tös­kon­sert­ti käyn­nis­tyi komeas­ti Sibe­liuk­sen Fin­lan­dial­la, jota äärim­mäi­sen har­voin har­mo­ni­kal­la soi­te­taan. Samal­la esi­tyk­ses­sä kuul­tiin myös har­vi­nai­sem­paa, mut­ta samaa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Iin Opis­to Pop -kon­sert­ti oli lau­lun ja soi­ton rie­mua

Rum­pu­pa­li­kat vaih­tui­vat len­nos­sa, ja nuo­ri solis­ti toi­sen­sa perään kipusi laval­le tuo­maan roh­keas­ti oman panok­sen­sa Iin työ­väen­ta­lol­la jär­jes­te­tyn Opis­to Pop -kon­ser­tin.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus