Artikkelit joiden kirjoittaja on Ritva PiriSamaa puu­ta eikä kui­ten­kaan

Kult­tuu­ri­Kaup­pi­lan tai­tei­li­ja­re­si­dens­sin elo­kuun resi­dens­si­tai­tei­li­jan Bren­da Petay­sin näyt­te­ly “Samas­ta puus­ta veis­tet­ty” perus­tuu hänen omiin suo­ma­lai­siin suku­juu­riin­sa, joi­den herät­tä­miä tun­te­muk­sia sekä aja­tuk­sia.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hauk­kui­si­ko vai pel­käi­si­kö kar­hua?

Iin Illin­saa­ren hiih­to­ma­jan tie­noo hou­kut­ti per­hei­tä lap­si­neen ja isän­tiä sekä emän­tiä koi­ri­neen Iin Met­säs­ty­syh­dis­tyk­sen jär­jes­tä­mään koko per­heen tapah­tu­maan lau­an­tai­na. Pai­kal­la.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kan­sal­lis­pu­ku­jen kir­joa Iis­sä

Eri aluei­den kan­sal­lis­pu­ku­ja sekä muu­ta­maa mui­nais­pu­kua saa­tiin ihail­la Iin koti­seu­tu­museon ja Hui­lin­gin museo­kah­vi­lan piha­pii­ris­sä vii­me sun­nun­tai­na, kun suo­ma­lai­sen kan­sal­lis­pu­vun syn­ty­mä­päi­vän.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausYli-Iin reser­vi­läi­set toi­mi­nut 50 vuot­ta

26.4.1968 pidet­tiin yli-iiläis­­ten reser­vin aliup­see­rien pii­ris­sä perus­ta­va kokous, jon­ka tulok­se­na syn­tyi yhdis­tys nimel­tä Yli-Iin Reser­vin Aliup­see­rit ry. Samal­la pol­kais­tiin käyn­tiin.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Urhei­lu-ural­le pie­nes­tä pitäen, Kyös­ti Jäp­pi­nen 90 vuot­ta

Vuon­na 1934 piek­sä­mä­ke­läi­nen pyhä­kou­lun­opet­ta­ja jär­jes­ti hiih­to­kil­pai­lut, jois­sa pie­ni savo­lais­poi­ka nimel­tä Kyös­ti Jäp­pi­nen sijoit­tui toi­sek­si ja sai pal­kin­nok­seen etusor­men­sa mit­tai­sen pape­riin.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Meren ja aurin­gon Elo­juh­lat Iin Röy­täs­sä

Sää­en­nus­teis­ta poi­ke­ten ei lau­an­tai­na jytis­syt­kään ukko­nen, vaan Iin Röy­täs­sä jär­jes­te­tyt perin­tei­set Elo­juh­lat saa­tiin vie­tyä läpi mitä mai­nioim­mas­sa sääs­sä. Jopa aiem­min.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus