Artikkelit joiden kirjoittaja on Pekka Keväjärvi

Tie­to­vi­sa 17.9.2018

Kysy­myk­set Mitä vil­ja­kas­via on durum? Mil­lä toi­sel­la nimel­lä tun­ne­taan sil­män väri­kal­vo? Sama nimi voi olla ihmi­sel­lä­kin. Mit­kä kak­si kau­pun­kia oli­vat.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Tie­to­vi­sa 10.9.2018

Kysy­myk­set Kenen kir­jai­li­jan väi­te­tään sano­neen vii­mei­si­nä sanoi­naan: ”Minä elän”. Entä kuka urhei­li­ja muis­te­taan tokai­sus­taan: ”Havu­ja, per­ke­le!” Mit­kä kak­si maa­ta yhdis­tää.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausTie­to­vi­sa 3.9.2018

Kysy­myk­set 1. Mikä Suo­men kau­pun­ki oli aikoi­naan tun­net­tu rin­ke­leis­tään? 2. Min­kä nimi­nen oli ensim­mäi­nen vuon­na 1957 radal­leen ava­ruu­teen pääs­syt satel­liit­ti?.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausTie­to­vi­sa 20.8.2018

Kysy­myk­set 1. Kenet valit­tiin hil­jak­koin evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­sen kir­kon Oulun hiip­pa­kun­nan piis­pak­si? 2. Mon­ta­ko pis­tet­tä on sili­tys­rau­dan kor­kein­ta läm­pö­ti­laa osoit­ta­va mer­kin­tä? 3.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus