Artikkelit joiden kirjoittaja on Pekka Keväjärvi

Tie­to­vi­sa 30.7.2018

Kysy­myk­set 1. Mon­ta­ko kiveä on lii­ken­ne­mer­kis­sä, joka varoit­taa sin­koa­vis­ta irto­ki­vis­tä? 2. Mitä metal­lia on heh­ku­lam­pun lan­ka? 3. Min­kä ihme­teon Jee­sus.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tie­to­vi­sa 23.7.2018

Kysy­myk­set 1. Mikä on kas­sa­va, nisä­käs, kas­vi vai kala? 2. Kenen fik­tii­vi­sen hah­mon oikea nimi on Kit Wal­ker? 3. Kenes­tä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tie­to­vi­sa 16.7.2018

Kysy­myk­set 1. Min­kä lääk­keen nimi on sanan­mu­kai­ses­ti suo­mek­si ”vas­taan elä­mää” 2. Mis­sä TV-sar­­jas­­sa rat­koo mur­hia riko­sy­li­ko­mi­sa­rio Bar­na­by? 3. Kuka on.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKui­vuus jat­kuu Poh­jois-Poh­jan­maan vesis­töis­sä

Hel­tei­nen sää ja vähäi­set sateet ovat pie­nen­tä­neet veden­kor­keuk­sia ja vir­taa­mia enti­ses­tään. Alku­ke­sän kui­vuu­den jäl­keen kesä­kuun sade­mää­rät jäi­vät alle kes­ki­mää­räi­sen, jol­loin vesi­va­ras­tot eivät ehti­neet juu­ri täyt­tyä. Eten­kin pien­ten joki­ve­sis­tö­jen, kuten Tem­mes-, Tyr­nä­vän- ja San­gin­joen vir­taa­mat ovat ajan­koh­taan näh­den poik­keuk­sel­li­sen pie­niä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Oulu ei ole Tam­pe­re

Tam­pe­reel­la oli­vat repi­neet lähes koko kau­pun­gin kes­kus­tan auki rai­tio­tien rai­tei­den raken­ta­mi­sek­si. Ala­ti muut­tu­vat lii­ken­ne­jär­jes­te­lyt har­mit­ta­vat nääs­vil­le­läi­siä var­mas­ti vie­lä vuo­sia. Autoi­le­va…