Artikkelit joiden kirjoittaja on Pekka Keväjärvi

Tie­to­vi­sa 20.8.2018

Kysy­myk­set 1. Kenet valit­tiin hil­jak­koin evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­sen kir­kon Oulun hiip­pa­kun­nan piis­pak­si? 2. Mon­ta­ko pis­tet­tä on sili­tys­rau­dan kor­kein­ta läm­pö­ti­laa osoit­ta­va mer­kin­tä? 3.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tie­to­vi­sa 13.8.2018

Kysy­myk­set 1. Ina­ris­sa on Sii­da. Mikä se on? 2. Mikä eläin on lii­ke­ri tai toi­sel­ta nimel­tä lei­ke­ri? 3. Jos­kus kehoi­te­taan.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Ran­ta­poh­jal­la säh­kö­pos­ti­pul­mia

Ran­ta­poh­jal­la on vii­me päi­vien aika­na ollut tek­ni­siä ongel­mia säh­kö­pos­tien lähet­tä­mi­ses­sä tie­tyn­tyyp­pi­siin osoit­tei­siin. Esi­mer­kik­si gmail-lop­­pui­­siin osoit­tei­siin Ran­ta­poh­jas­ta lähe­te­tyt vies­tit ovat voi­neet…


Tie­to­vi­sa 6.8.2018

Kysy­myk­set 1. Min­kä vita­mii­nin esias­te on beta­ka­ro­tii­ni, jota on mm. pork­ka­nas­sa ja eräis­sä muis­sa­kin saman­vä­ri­sis­sä kas­veis­sa? 2. Mikä on suo­si­tun.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus