Artikkelit joiden kirjoittaja on Pekka Keväjärvi

Loma päät­tyi, kesä alkoi

Loma päät­tyi ja kel­jut­taa kovas­ti, kun sää­kin kehit­tyi lopul­ta kesäk­si. Sai­si­ko töi­hin­pa­luu­har­mi­tuk­sen perus­teel­la saik­kua? No, onnek­si ei tai­da saa­da, vaik­ka…

Lue lisää

Suo­men nuo­rin ja haus­kin tavis

Lee­na Taka­luo­ma Olha­va Kym­men­vuo­tias See­la Brau­er osal­lis­tui Suo­men haus­kin tavis -kisaan ja pää­si tv-kame­­roi­­den pais­tee­seen kisan nuo­rim­pa­na osa­not­ta­ja­na. Kisa esi­tet­tiin.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tie­to­tes­ti 25.7.

Kysy­myk­set: 1.    Min­kä maan auto­ja oli Tat­ra? 2.    Min­kä kol­men kun­nan alu­eel­la on alku­ke­säs­tä avat­tu Hos­san kan­sal­lis­puis­to? 3.    Ket­kä kak­si.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vii­ni­vaa­ral­le on aika etsiä vaih­toeh­to

Oulun kan­ta­kau­pun­gis­sa juo­daan ja käy­te­tään etu­pääs­sä Oulu­joes­ta otet­tua vet­tä. Taka­vuo­si­kym­me­ni­nä veden laa­tua moi­tit­tiin kovas­ti­kin, mut­ta nyky­ai­kais­ten puh­dis­tus­me­ne­tel­mien myö­tä sii­tä on…Tie­to­vi­sa 18.7.

Kysy­myk­set 1.    Mikä on Suo­men saa­me­lais­ten kor­kein pää­tök­sen­te­koe­lin? 2.    Min­kä maa­lai­nen on Euroo­pan neu­vos­ton puheen­joh­ta­ja Donald Tusk? 3.    Mil­lä toi­sel­la.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hei­nä­kuus­sa pit­kät kal­sa­rit jalas­sa

Tasan eivät käy onnen­lah­jat kesä­ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­jil­lä säi­den suh­teen. Olen osal­lis­tu­nut kym­me­niin kesäi­siin mark­ki­na­ta­pah­tu­miin, mut­ta ker­taa­kaan en ole vie­lä tar­vin­nut pit­kiä…


Joko kak­kua voi jakaa?

Näyt­tää­kö tilan­ne jo lii­an hyväl­tä? Miten suo­ma­lai­nen voi tämän kes­tää. Meis­tä­hän sano­taan, että jak­sam­me kyl­lä huo­not ajat, mut­ta että hyvät…