Artikkelit joiden kirjoittaja on Mirko Siikaluoma

Meri­pe­las­ta­jat toi­min­ta­val­miu­des­sa juhan­nuk­se­na

Kivi­nie­men Meri­pe­las­tusyh­dis­tys muis­tut­taa venei­li­jöi­tä tur­val­li­ses­ta vesil­lä liik­ku­mi­ses­ta. Suo­men Meri­pe­las­tus­seu­ran vapaa­eh­tois­ten joka­vuo­ti­nen voi­ma­näy­te ope­raa­tio Meri­täh­ti alkaa jäl­leen juhan­nus­tors­tai­na kel­lo 16.00. Kivi­nie­men…


Läpi­leik­kaus Kali­men­joen vedes­tä – pul­lot täyt­tyi­vät Kali­Ve­si-hank­keen näyt­teen­ot­to­päi­vä­nä

Kali­men­joen vesi oli eri­tyi­sen tark­kai­lun koh­tee­na juhan­nus­vii­kon tiis­tai­na, jol­loin joen veden laa­tua tut­ki­va Kali­­Ve­­si-han­­ke jär­jes­ti näyt­teen­ot­to­päi­vän yhdes­sä alu­een asuk­kai­den kans­sa.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Kir­jo­loh­ta istu­tet­tiin Kii­min­ki­jo­keen

Kii­min­ki­joen kalas­tusa­lue aloit­ti kir­jo­lo­hen istu­tuk­set Kii­min­ki­joen eri­tyis­ka­las­tus­koh­tei­siin maa­nan­tai­na.  Kii­min­ki­joen kalas­tusa­lue on 1990-luvul­­ta läh­tien istut­ta­nut Kii­min­ki­jo­keen pyyn­ti­ko­kois­ta tai­men­ta 1000–2000 kiloa kalas­ta­jien…