Artikkelit joiden kirjoittaja on Auli Haapala

Arjen iha­nuus vai kur­juus

Loman jäl­keen koit­taa aina arki. Työ­aa­mua edel­tä­vän yönä, kun vii­mein sain unen­pääs­tä kiin­ni, ukko­nen ja vesi­sa­de herät­ti­vät – nuo  pit­kään…Ter­vas­Tii­ma-vii­kol­la koko Yli­kii­min­ki liik­keel­lä

Ter­­vas­­Tii­­ma-perin­­ne­­viik­­ko käyn­nis­tyy Yli­kii­min­gis­sä jäl­leen lau­an­tai­na. Van­ho­ja perin­tei­tä nou­dat­ta­vaa koti­seu­tu­ta­pah­tu­maa on jär­jes­tet­ty 1960-luvul­­ta läh­tien. Muka­na nyt­kin on laa­ja jouk­ko pai­kal­li­sia vapaa­eh­toi­sia…Hau­ki­pu­taan ydin­kes­kus­tan ase­ma­kaa­va­muu­tos ete­nee

Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta hyväk­syi  Hau­ki­pu­taan Kirk­ko­tien ja Kes­kus­ku­jan aluet­ta kos­ke­van ase­ma­kaa­va­muu­to­seh­do­tuk­sen, joka ase­te­taan ylei­ses­ti näh­tä­vil­le. Kaa­va­luon­nos oli näh­tä­vil­lä vuo­den alus­sa,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus