Artikkelit joiden kirjoittaja on Auli Haapala

Maa­lais­mark­ki­nat Kol­jus­sa

Halo­sen­lah­den kyläyh­dis­tyk­sen Maa­lais­mark­ki­noil­la saa­daan naut­tia läm­pi­mäs­tä syy­sau­rin­gos­ta. Myyn­ti­pöy­dil­tä löy­tyy myös monen­la­sia pai­kal­li­sa tuotteita.Väkeä on ollut pai­kal­la muka­vas­ti. Mark­ki­nat jär­jes­te­tään idyl­li­sen…

Lue lisää

Ravin­to­la Navet­ta sul­ki oven­sa

Ravin­to­la Navet­ta Hau­ki­pu­taal­la sul­ki oven­sa 28. elo­kuu­ta, jol­loin toi­min­ta lop­pui. Kevääl­lä 2017 ravin­to­lay­rit­tä­jä­nä pai­kas­sa aloit­ta­nut Suvi Sil­ta­la ker­too, että ravin­to­lan…


Van­han kirk­ko­tien vael­lus kiin­nos­taa

Hau­ki­pu­taal­la jär­jes­te­tään nyt tois­ta ker­taa Van­han kirk­ko­tien vael­lus lau­an­tai­na 1.9. kel­lo 12.30–17. Vael­luk­sel­la  kävel­lään Kel­lon suun­nas­ta Hau­ki­pu­taan kirk­koon. Hau­ki­pu­taal­la on…Mir­ja Veh­ka­pe­rän työ EU-par­la­men­tis­sa jat­kuu elo­kuun lopul­la

Hau­ki­pu­taa­lai­sel­le Mir­ja Veh­ka­pe­räl­le tuli kesä­kuun lopul­la len­tä­vä läh­tö Brys­se­liin euro­par­la­men­taa­ri­kon teh­tä­viin, kun paik­ka avau­tui nel­jän­nel­tä vara­si­jal­ta Paa­vo Väy­ry­sen palat­tua edus­kun­taan.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tapio Rau­ta­vaa­ran tyt­tä­ril­lä mita­li muka­na

Hau­ki­pu­taan mies­kuo­ron ja Kai Leh­ti­sen musi­kaa­li Tapio Rau­ta­vaa­ran elä­mäs­tä hui­pen­tui pää­tök­seen ja vii­mei­seen esi­tyk­seen Meri-Oulun kesä­teat­te­ris­sa per­jan­tai­na 11.8. Pai­kal­la oli­vat.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Sii­ka­pu­taan tul­vauo­man kun­nos­tus val­mis

Sii­ka­pu­taan asu­ka­syh­dis­tyk­sen han­ke Sii­ka­pu­taan van­han tul­vauo­man kun­nos­ta­mi­ses­ta on vih­doin tot­ta. Työt maas­tos­sa saa­tiin val­miik­si vii­me vii­kol­la ja vesi pää­si vir­taa­maan.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­ta­kes­kus hupus­sa

Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen jul­ki­si­vu­re­mont­ti on käyn­nis­sä. Jul­ki­si­vu­lau­doi­tus pure­taan koko­naan pois ja ulko­sei­nä­ra­ken­teet uusi­taan täy­sin. Kun­nos­tus­työt pää­si­vät käyn­tiin hie­man suun­ni­tel­tua myö­hem­min, tavoit­tee­na.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus