Artikkelit joiden kirjoittaja on Auli Haapala


Tai­de­kyl­läi­lyä Put­taal­la

Hau­ki­pu­taan Tai­deyh­dis­tys kut­sui tai­tei­li­joi­ta ja tai­teen har­ras­ta­jia kylään ja yhteis­näyt­te­lyyn Teat­te­ri­kuo­pal­le. Tai­de­kyl­läi­lyä Put­taal­la -näyt­te­lys­sä on esil­lä yli kol­me­kym­men­tä teos­ta. –…


Trak­to­ri­näyt­te­lys­sä oli säpi­nää

Hau­ki­pu­taan Tor­pan­mä­ki täyt­tyi taas trak­to­reis­ta ja muis­ta kiin­nos­ta­vis­ta meno­pe­les­tä tänään sun­nun­tai­na. Trak­to­ri­näyt­te­ly kerä­si run­saas­ti  ylei­söä, joka viih­tyi muka­vas­sa tun­nel­mas­sa — ohjel­mas­sa…


Mar­tin­Mark­ki­noil­la on tun­nel­maa

Mar­tin­nie­men kou­lul­la on menos­sa Mar­tin­Mark­ki­nat. Tee­ma­na näil­lä toi­sen ker­ran jär­jes­te­tyil­lä mark­ki­noil­la on sadon­kor­juu. Toteu­tuk­ses­ta vas­taa­vat kou­lun ja oppi­lai­den ohel­la koti­­kou­­lu-toi­­mi­­kun­­ta,…Arki­ruo­ka on jär­ki­ruo­kaa

Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen keit­tiös­sä käy kuhi­na. Val­mis­tu­mas­sa on til­liöl­jyl­lä maus­tet­tua juu­ri­sel­le­ri­keit­toa, silak­ka­ries­ko­ja, här­­kis-lant­­tu­­pais­­tos­­ta ja jälk­kä­rik­si appel­sii­ni­kak­kua.  Mil­lai­nen sop­pa syn­tyy, kun asial­la…Hyvin­voin­ti on monien asioi­den sum­ma

Mones­ti miel­le­tään, että hyvin­voin­tia ja ter­veyt­tä voi lisä­tä vain tehok­kaal­la hiki­jum­pal­la ja kitu­kuu­reil­la, mut­ta hyvin­voin­ti on pal­jon laa­jem­pi käsi­te. Lii­kun­ta.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Elä­mäs­sä pitää kat­soa eteen­päin

– Mihin nämä vuo­si­kym­me­net ovat men­neet, ihmet­te­lee 90 vuot­ta täyt­tä­nyt Erk­ki Rau­ha­la alkaes­saan pur­kaa elä­män­sä kerää, jos­ta löy­tyy värik­käi­tä ja.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus