Ter­vas­Tii­ma täyt­tää Yli­kii­min­gin tapah­tu­mil­la

  Yli­kii­min­gin perin­ne­viik­ko Ter­vas­Tii­ma on jäl­leen täyn­nä eri­lais­ta ohjel­maa. Viik­ko ava­taan per­jan­tai­na 30.6. savi­tii­lien teol­la, joka jat­kuu koko vii­kon ajan. Tii­let aio­taan käyt­tää museon pir­tin uuteen uuniin. Vii­kon­lop­pu­na vie­te­tään Sor­to­lan tilal­la Päi­vä maal­la -tapah­tu­maa. Vii­me vuon­na tapah­tu­ma kerä­si hui­kean suo­sion ja tänä vuon­na samal­la lin­jal­la jat­ke­taan. Tilal­ta löy­tyy myös vih­ki­pal­li, eli hei­nä­paa­li, jol­la voi uusia…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus