Tar­ja Ainas­saa­ri ja Len­nart Hela­kor­pi aloit­ta­vat Yli­kii­min­gin lii­ken­nea­se­man yrit­tä­ji­nä

Juhani Märsy esitteli Tarja Ainassaarelle uuden liikenneaseman valmistumista. Aseman omistajat Juhani Märsy sekä Paavo ja Marjatta Saarela ovat tehneet tiivistä työtä tulevien yrittäjien kanssa suunnittelussa.

Teea Tun­tu­ri Yli­kii­min­gin uusi lii­ken­nea­se­ma avaa oven­sa tule­vas­sa kesä­kuus­sa. Jää­li­läi­nen yrit­tä­jä­pa­ris­kun­ta Tar­ja Ainas­saa­ri ja Len­nart Hela­kor­pi tuo­vat noin 30 vuo­den yrit­tä­jä­osaa­mi­sen­sa paik­ka­kun­ta­lais­ten ulot­tu­vil­le. Ainas­saa­ri on las­ke­nut, että vuo­si­kym­me­nien aika­na paris­kun­ta on myy­nyt yhteen­sä yli kak­si mil­joo­naa kup­pia kah­via ja tar­joil­lut rei­lut kak­si mil­joo­naa ruo­ka-annos­ta asiak­kail­le Oulun ympä­ris­tös­sä.  – Meil­lä molem­mil­la on voi­ma­kas yrit­tä­jä­taus­ta. Noin 27…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus