Tar­ja Ainas­saa­ri ja Len­nart Hela­kor­pi aloit­ta­vat Yli­kii­min­gin lii­ken­nea­se­man yrittäjinä

Juhani Märsy esitteli Tarja Ainassaarelle uuden liikenneaseman valmistumista. Aseman omistajat Juhani Märsy sekä Paavo ja Marjatta Saarela ovat tehneet tiivistä työtä tulevien yrittäjien kanssa suunnittelussa.

Teea Tun­tu­ri

Yli­kii­min­gin uusi lii­ken­nea­se­ma avaa oven­sa tule­vas­sa kesä­kuus­sa. Jää­li­läi­nen yrit­tä­jä­pa­ris­kun­ta Tar­ja Ainas­saa­ri ja Len­nart Hela­kor­pi tuo­vat noin 30 vuo­den yrit­tä­jä­osaa­mi­sen­sa paik­ka­kun­ta­lais­ten ulot­tu­vil­le. Ainas­saa­ri on las­ke­nut, että vuo­si­kym­me­nien aika­na paris­kun­ta on myy­nyt yhteen­sä yli kak­si mil­joo­naa kup­pia kah­via ja tar­joil­lut rei­lut kak­si mil­joo­naa ruo­ka-annos­ta asiak­kail­le Oulun ympäristössä.

 – Meil­lä molem­mil­la on voi­ma­kas yrit­tä­jä­taus­ta. Noin 27 vuot­ta sit­ten aloi­tim­me yhdes­sä yrit­tä­ji­nä Kär­sä­mäen lii­ken­nea­se­mal­la. Sen ja tämän päi­vän väliin mah­tuu moni­puo­lis­ta yri­tys­toi­min­taa kah­vi­la-, pika­ruo­ka- ja lii­ken­nea­se­ma-alal­la. Monet yli­kii­min­ki­läi­set muis­ta­vat mei­dät Oulun kes­kus­tan Ant­ti­lan kah­vi­lay­rit­tä­ji­nä, Tar­ja Ainas­saa­ri kuvailee.

Uuden ase­man har­jan­nos­ta­jai­sia vie­tet­tiin keskiviikkona.

Lue lisää 20.4. Rantapohjasta